โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตของสาขาการจัดการการโรงแรมสามารถนำ​ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการโรงแรม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบัณฑิตสาขาวิชาการการโรงแรมประกอบอาชีพต่างๆ เช่น เจ้าของกิจการในสาขาอาชีพโรงแรมและการปฏิบัติการด้านอาหาร พนักงานแผนกต่างๆ ของโรงแรม เชฟ ผู้รับจัดงานอีเว้นท์ นักจัดเลี้ยง นักจัดดอกไม้ บาริสต้า นักออกแบบตกแต่งอาหาร นักออกแบบรายการอาหาร พนักงานสปา เจ้าของธุรกิจสปาและความงาม นักสื่อสารทางการตลาด ผู้ให้ความรู้ในสาขาอาชีพ