โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้น พนักงานในฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว

บัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในธุรกิจสายการบิน เช่น

  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  • พนักงานต้อนรับภาคพื้น
  • พนักงานในฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ

นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น

  • บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • กรมศุลกากร
  • กรมการขนส่งทางอากาศ
  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  • แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว