ศิษย์เก่า

คุณศรัณย์ พินิจสอน

Assistant Executive Housekeeper Hotel Muse Bangkok

คุณประสิทธิ์

Creative RS Public Company

คุณหญิง รฐา

นักร้องนักแสดง

คุณณัฐวุฒิ

Tour Leader และ Local guide

คุณวลีพร เดี่ยววานิช

B52 Beach Resort

คุณไพลิน สัจจานิตย์

Bartender & Mixologist

คุณชยากร ทวีแก้ว

I-Grad  Management Trainee Holiday Inn

คุณวรธน

Marketing Manager ISUZU เชียงราย

คุณคงกระพัน

นักร้อง นักแสดง ผู้ดำเนินรายการบางอ้อ

คุณชาคร

นักธุรกิจแอมเวย์ Platinum

คุณปวีธิดา

Field Sales Manager บริษัท ELCA (Thailand) Co., Ltd.

คุณญาณกร อภิราชกมล

Managing Director บริษัท CREATE INTELLIGENCE จำกัด

คุณประพันธ์ยุทธ์

มัคคุเทศก์อิสระ

คุณวันทิพย์

Eight & Seven International Travel

คุณเอกราช

บริษัท BFS handle ให้กับ Emirates Airline

คุณอัจฉราภรณ์

Land operator Hong Kong บริษัท Best Travel

คุณดรัลรัตน์  ทองเจือ
Client Service Director  Communication One Co.,Ltd

คุณนิตินัย
Duty Manager Renaissance Bangkok

คุณพนาวรรณ

นักพากย์ Thai PBS

คุณกนกวรรณ สุขสี
บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7)

คุณปิยะพันธุ์   วัชระนุกุล
อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย

คุณวีรวิทย์

Chef AVANI ATRIUM HOTEL

คุณธันย์ชนก

บริษัทการบินไทย

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณพฤกษา
Emirates Airline

คุณศุภสิน

บริษัท BFS handle ให้กับ Qatar Airways

คุณบุษบา

Tour operation บริษัทเตยทัวร์

คุณปวริศ

Training Manager JW Marriott Bangkok

คุณอัมภิกา

พรีเซนเตอร์โฆษณาบริษัทการบินไทย

คุณเกษอนงค์ พิพัฒน์เพิ่มพูน

บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ

คุณทรรศวรรณ

Area Manager, Bangkok บางกอกแอร์เวย์ส

คุณณัฐพล

I Residence Hotel Sathorn