การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ

งานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๗ การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เข้าประกวด/แข่งขันเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด “วิจิตรตระการ งานบายศรีใหญ่” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ระดับประชาชนทั่วไป)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด “วิจิตรตระการ งานดอกไม้อุปสมบท” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน/รางวัลที่ได้รับ

 1. น.ส.ญาดา ผลเทิ้ม ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
 2. น.ส.กนกนุช โอฬารธนา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
 3. นายนิติพนธ์ พรหมลิ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
 4. น.ส.อรอุมา ระวิโรจน์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
 5. น.ส.เบญจวรรณ ฉัตรวิจิตร ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
 6. นายสุเทพ สมบูรณ์ยิ่ง ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม (OSP)
 7. นายอมร หาญหมื่น ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
 8. น.ส.จิราพร หวานขม ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
 9. น.ส.ณฤทัย กิตติวัฒนาวงศ์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
 10. น.ส.วิลาสินี ธัญญานนท์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 11. น.ส.วรัทยา วิเทศพงษ์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 12. น.ส.พรธีรา ยิ่งยุทธชัยชาญ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 13. นายภูวนาฏ ทวีเกตกรณ์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 14. น.ส.สุวนันท์ ศลินศิริ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 15. นายเกียรติศักดิ์ แพงมี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 16. น.ส.สุวนันท์ ศลินศิริ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 17. น.ส.สุดารัตน์ ทิวาวงศ์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 18. นายอรรถวิชญ์ ยิ้มมาก ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 19. นายพีรพัฒน์ แสงทอง ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 20. น.ส.วิรชา สาลี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 21. น.ส.กุลจิรา กิ่มเกิด ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 22. นายณัฐภัทร ภู่ทอง ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 23. น.ส.ชญานี พุทธรักษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 24. น.ส.ณหทัย กิตติวัฒนาวงศ์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัการการโรงแรมหลักสูตรนานาชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ โกสินทร์ ประสานเกลียว อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการโรงแรม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *