ผลงานนักศึกษา

เด็กมนุษย์ฯ ฝีมือขั้นเทพ สร้างสรรค์ทริปดินเนอร์สุดเก๋

 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดทริปดินเนอร์โชว์ศักยภาพนักศึกษาที่สร้างสรรค์รูปแบบใหม่
ของการท่องเที่ยวในงาน River Cruise Of Time รฦกกรุงเทพฯ เรื่องเล่าสิบแผ่นดิน โดยมี ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมีศิษย์เก่าให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่าง คุณวุ้นเส้น-วิริฒิพา คุณม้า อรนภา และคุณไมตรี บุณยสนธิกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะเวอร์ติเคิล ครูส จำกัด ณ ท่าเรือเอเชียทีค

 BACK