ผลงานนักศึกษา


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่17 (National Software Contest: NSC2015) วันที่ 18-20 นีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ คว้ารางวัลชมเชย จากมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ในโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่17 หรือ NSC2015 ภายใต้หัวข้อโครงการ เครื่องแลกเปลี