ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์วิจัย (BUCROCCS)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชั้นสูง ประกอบด้วยนักวิจัย และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติมากกว่า 70% นักศึกษาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกับนักวิจัยในศูนย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร