ผลงานอาจารย์

ผลงานหุ่นยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานการสร้างหุ่นยนต์มากมายจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากงานแข่งขันหุ่นยนต์ TPA Robocon’ 98 จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นแรงผลักดัน และบันดาลใจ ให้ก้าวสู่สนามประลองฝีมือนานาชาติ Robocon’99 ที่มีทีมเข้าร่วมกว่า 20 ทีม จนในที่สุดก็ได้รางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

 BACK