ผลงานนักศึกษา

รองชนะเลิศ จากการแข่งขัน Asiagraph Reallusion Award 2017

ทีม OV นายนรังสรรค์ ดำศรี นายเชษฐ์ชนก อยู่เจริญสุข นายเจษฎา ชาติพหล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศ จากการแข่งขัน Asiagraph Reallusion Award 2017 ประกวดคลิปแอนิเมชั่นความยาว 3-3.30 นาที โดยใช้เวลาในการสร้าง 48 ชั่วโมงต่อเนื่อง ด้วยซอฟต์แวร์ iClone ซึ่งมีนักศึกษาจาก 18 สถาบัน 31 ทีม ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ณ อาคารสนมสุทธิพิทักษ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันต่อในรอบสุดท้ายที่ กรุงไทเป ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 โดยประกอบไปด้วย ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น ไทย เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซียสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ

 BACK