BU NEWS


                          คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ จัดงาน Open House 2017 เปิดตัว หลักสูตรน้องใหม่ป้ายแดงหลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรภาษาไทย มีการแนะนำการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ (MME) โดยร่วมมือกับ Babson College, USA และมีการเสวนาในหัวข้อ “ผู้ประกอบการยุคใหม่ ในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง” อาทิ คุณแม่ทัพ  ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ After You ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ Senior Vice President Head of Innovation, SCB, ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท รพ.ราชธานี จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท รพ. ราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) คุณอัครวินทร์  จีรวัฒนวาทย์ ผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจในบริษัทชั้นนำของประเทศอย่าง DTAC ดร.ผนิศวร  ชำนาญเวช ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งไทยและศิษย์เก่าหลักสูตร ปริญญาโท MME ที่ประสบความสำเร็จในการสานต่อธุรกิจครอบครัวจำหน่าย แป้งมันสำปะหลัง ส่งออกอย่าง คุณอรวรา  จารุวัฒน์กุล ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร  เมื่อเร็วๆ นี้            

     ผศ.ดร.อัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เกียรติบัตรและของที่ระลึก แก่ทีมกีฬา (ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา) และนักกีฬาดีเด่น ที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ อาคารบียูไดมอนด์    

                                        อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี เป็นประธานในการแถลงข่าว “BU Digital Move 4.0”                              เปิดตัวหลักสูตรใหม่ คือคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย                              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณบดี                              ผู้อำนวยการหลักสูตรและคณาจารย์ พร้อมผู้แทนความร่วมมือ จาก Vancouver Film School (VFS)                              สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย                              บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด Full Sail University  Brilliant & Million Communications                              (B&M) บริษัท คลิกทูบิซ จำกัด (แอดยิ้ม ออนไลน์ เอเยนซี่) ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560                              ณ อาคาร Center for Cinematic and Digital Arts           

                                                 นักศึกษาทุน BU ASEAN Network ร่วมกับนักศึกษาในรายวิชา GE114 พลเมืองไทย                                  พลเมืองโลก จัดงาน BU ASEAN Network Festival 2017 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ                                  ศิลปวัฒนธรรมในชาติอาเซียนบวกสาม โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Aik Retno Utari, First Secretary                                  สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และ Ms. Prima K. Sari, Programme Officer, the ASEAN                                  Foundation ณ ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมงาน โดยมีการแสดงจาก Indonesian School of Bangkok                                  ณ Diamond Hall  

                                     รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ คุณต่อพงศ์  เสลานนท์                            นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการ “Thailand                            Eye Care…คืนดวงตาให้กับผู้พิการทางสายตา” เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการเป็น                            ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการทำ “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) และการเป็น                            “ผู้ประกอบการเพื่อสังคม” (Social Entrepreneur) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสังคม                            สร้างรายได้จากการทำธุรกิจและแบ่งสรรกลับคืนสู่สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการทางสายตา                            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง SEM1 อาคาร ดร.เจริญ  คันธวงศ์  

              ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ นำนักศึกษาสัมผัสกับประสบการณ์ตรง ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนศึกษาดูงานกับตัวจริงด้านการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ ณ บริษัท UOB ASSET MANAGEMENT จำกัด

bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01bu news 01