นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศให้การตอบรับ OPEN HOUSE BU LAND

 

 น้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศให้การตอบรับ OPEN HOUSE BU LAND แดนมหัศจรรย์ที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จ อย่างล้นหลาม

มองไปทางไหนก็มีแต่ความคึกคักสนุกสนาน เสียงหัวเราะของทุกๆ คณะที่ให้น้องทุกคนได้สัมผัสการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลจากโครงการประกวดหนังสั้น

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

และรางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม จากโครงการประกวดหนังสั้น “ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
เป็นผู้มอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 180,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ณ อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ททบ.

ลูกตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2559

ลูกกตัญญู

รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการฯ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ผุดไอเดียธุรกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ชนะเลิศและชมเชยอ่านฟังเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก

รองอันดับ 1 นางสาวไทย 2559

2 รางวัล SILVER MEDAL

INNOVATION SHOWCASE

11 ผลงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานไปร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ Innovation Showcase ในงาน TIDE 2016 ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดังนี้

 • • หมวดสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์
 • 1. ผลงาน เฉลิม ของนางสาวนันท์นภัส เสฏฐ์ธเนศ
 • 2. ผลงาน Proto Wall ของนางสาวนันท์นภัส เสฏฐ์ธเนศ
 • 3. ผลงาน ชาโคล บริก ของนายภูเบศ อินทรจักร
 • 4. ผลงาน แสงสว่างชาวใต้ ของนายนนท์ธวัช สิทธิกุล
 • 5. ผลงาน อุปกรณ์ส่งสัญญาขอความช่วยเหลือหลังภัยพิบัติ ของนางสาวณัฐธิมา เพชรใหม่ และนายอคิน หมวดทอง
 • • หมวดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • 6. ผลงาน พัดลมตั้งโต๊ะ ของนางสาวกุศลศิริ จิตรพงษ์ นางสาวชนนิกานต์ งามถิ่น นายภูเบศ อินทรจักร์ และนายธนพนธ์ รีเจริญ
 • 7. ผลงาน เครื่องทำอาหารไข่สติก ของนางสาวทิพย์สุดา สกุลตัน นางสาวพิมพ์ภัทรา ภูษาทอง นางสาวธนพร พิณพยูร และนายรณกฤต สงวนพันธุ์
 • 8. ผลงาน ลำโพง เอดีเอ-จี ของนางสาวนันท์นภัส เสฏฐ์ธเนศ
 • 9. ผลงาน สโตน ของนางสาวพิมพ์ภัทรา ภูษาทอง
 • • หมวดสินค้าบรรจุภัณฑ์
 • 10. ผลงาน เมลโล่ว ขนมเม็ดพลอย ของนางสาวกุศลศิริ จิตรพงษ์
 • 11. ผลงาน เพชรพลอย ของนางสาวนันท์นภัส เสฏฐ์ธเนศ

รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์

(more…)