100 วัน แห่งการสวรรคต รัชกาลที่ 9


พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน รัชกาลที่ 9

PRODUCT DESIGN SHOWCASE ON THE TABLE II

ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการรวบรวมผลงานรายวิชาประจำปี PRODUCT DESIGN SHOWCASE ON THE TABLE II ภายในงานมีการแสดงผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ในแต่ละรายวิชา เช่น Product design1-5, Material innovation, Contemporary Craft
จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 16 – 27 มกราคม 2560 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ขอขอบคุณ…ที่ร่วมสร้างโอกาสและรอยยิ้ม

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคปฏิทินในนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 453 อัน ในโครงการปฏิทินไม่ใช้…ให้น้องอ่านต่อ โดยนำไปมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เราขอขอบคุณที่ได้ร่วมสร้างโอกาสและรอยยิ้มให้ผู้อื่น

MEDIA ANNIVERSARY

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชี ภังคานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้งสื่อมวลชนในเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2559

  1. มอบกระเช้าผลไม้ แสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
  2. มอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
  3. มอบกระเช้าผลไม้ แสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

MEDIA ANNIVERSARY

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชี ภังคานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้งสื่อมวลชนในเดือนกันยายน

  1. มอบเงินสนับสนุนกองทุนทุกชีวิตมีค่ากับ จส.100 เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
  2. มอบกระเช้าผลไม้ แสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ TNN เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

MEDIA ANNIVERSARY

อาจารย์นวลรัตน์ คุณศรีรักษ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้งสื่อมวลชนในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559

  1. มอบกระเช้าผลไม้ แสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  2. มอบเงินสนับสนุน “มูลนิธิดร.โกวิท วรพิพัฒน์ แบ่งปันความรู้ฯ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
  3. มอบกระเช้าผลไม้ แสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง BU กับ NEA

รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง BU กับ NEA ในงาน “พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่” เปิดตัวสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ การค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) ปั้นผู้ประกอบการไทยสู่ Smart SMEs ยกระดับเศรษฐกิจประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้อง Convention Center A2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

สัมมนาผู้นำเยาวชนเอเชียแปซิฟิก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ Urban Youth Academy และองค์กรต่างๆ ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP) จัดการประชุมสัมมนาผู้นำเยาวชน เครือข่าย Asia Pacific Youth Exchange 2017 เพื่อระดมพลังความคิดของผู้นำเยาวชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 17 หัวข้อ โดยมีผู้นำเยาวชนกว่า 200 คน จาก 20 กว่าประเทศทั่วภูมิภาค มาร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 9 – 22 มกราคม 2560

STARTUPS DNA 2017

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) จัดกิจกรรมสัมมนา “Startups DNA 2017″ โดยมีคุณเรืองโรจน์  พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt University โรงเรียนบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ และกองทุน 500 TukTuks  เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ ห้อง SEM 2 อาคาร 9 ชั้น 3

BU – GRAD FEST 2017

บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการศึกษาต่อปริญญาโท BU – GRAD FEST 2017 บอกเล่า และแนะนำเรื่องราวต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะจบปริญญาตรี สมัยนี้พอหรือยัง วิธีเรียนต่ออย่างไร ให้เป๊ะกับชีวิต จะเรียนปริญญาตรีต่อโท สาขาเดิมหรือสาขาใหม่เรียนต่อปริญญาโทอะไรดี ให้ตอบ TREND โลก กับทางเลือกสุดคุ้ม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไดมอนด์ ฮอลล์ อาคารบียู ไดมอนด์