พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง BU กับ NEA

รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง BU กับ NEA ในงาน “พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่” เปิดตัวสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ การค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) ปั้นผู้ประกอบการไทยสู่ Smart SMEs ยกระดับเศรษฐกิจประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้อง Convention Center A2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Leave a Reply

Your email address will not be published.