สัมมนาผู้นำเยาวชนเอเชียแปซิฟิก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ Urban Youth Academy และองค์กรต่างๆ ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP) จัดการประชุมสัมมนาผู้นำเยาวชน เครือข่าย Asia Pacific Youth Exchange 2017 เพื่อระดมพลังความคิดของผู้นำเยาวชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 17 หัวข้อ โดยมีผู้นำเยาวชนกว่า 200 คน จาก 20 กว่าประเทศทั่วภูมิภาค มาร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 9 – 22 มกราคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.