สรรเสริญเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีสรรเสริญเกียรติคุณบุคลากรที่ทำงานครบ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบสร้อยทองพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเกียรติคุณฯ | คลิกรายชื่อ | และรศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดี อาวุโสด้านวิชาการ  มอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ | คลิกรายชื่อ | เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง A3-301 อาคารบียู ไดมอนด์

Leave a Reply

Your email address will not be published.