2 รางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ

นายวุฒิพงษ์ รักชิด ชั้นปีที่ 2 นายปฏิภาณ ยุวนะวณิช คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ตัวแทนจากชมรมปาฐกถาและโต้วาที ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันอ่านฟังเสียง (ระดับประเทศ) โครงการธนชาติ ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเข้ารับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษาคนละ 2000 บาท จากคุณวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ควบคุมทีมและฝึกซ้อม โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ เชื้ออินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมปาฐกถาและโต้วาที

Leave a Reply

Your email address will not be published.