ชนะเลิศ INTER-CAMPUS COCKTAIL CHALLENGE (I.C.C.C) 2016

2 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว เข้าร่วมแข่งขัน Inter-Campus Cocktail Challenge (I.C.C.C) 2016 ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ร่วมกับอีก 4 สถาบันการศึกษา ในการแข่งขันครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผสมเครื่องดื่ม Classic Cocktail 2 ชนิด และสร้างสรรค์เครื่องดื่ม Signature Drink 1 ชนิด ผลปรากฏว่า นางสาววรกานต์ กฤติสิริกุล ได้เข้าชิงรอบสุดท้าย และได้รับรางวัลชนะเลิศ นอกจากของรางวัลและถ้วยรางวัลแล้ว เครื่องดื่ม Signature Drink ของ น.ส.วรกานต์ จะได้นำไปรวมไว้ใน Drink list ของร้าน Niche ที่โรงแรม Siam Kempinski อีกด้วย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

นางสาววรกานต์ กฤติสิริกุล ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เครื่องดื่ม Signature Drink (รอบคัดเลือก “Rose D’Amour” รอบชิงชนะเลิศ “Forget Me Not”) ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร กระเป๋า และอุปกรณ์ Bartenderและหนังสือสูตร Cockta

นายเตชภัทร ทิพยศักดิ์ ชั้นปีที่ 4
ติดอันดับที่ 6 จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 คน ในรอบคัดเลือก เครื่องดื่ม Signature Drink รอบคัดเลือก “Paraiso De Oro”
ได้รับเกียรติบัตร

Leave a Reply

Your email address will not be published.