รองชนะเลิศอันดับ 2 สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11

ผลงาน พลังธรรมที่โป่งคำ ของทีม เจอาร์ จูเนียร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท จากการประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11 ออกอากาศในรายการ “เรื่องจริงผ่านจอ” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้แก่ นายสัจจะ หาญต๊ะ นายวัชรพงษ์ เจริญผล และนายชนัญธิดา พิมพ์เทศ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

พร้อมกันนี้ในการแข่งขันได้ทำการคัดเลือกผลงานจากทีมที่เข้าประกวด คัดเลือกไว้ 8 ผลงานผ่านเข้ารอบที่ 2 เพื่อทำการออกอากาศผ่านทางรายการ “เรื่องจริงผ่านจอ” และรับทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท โดยมีทีมนักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จาก ม.กรุงเทพ 3 ทีม ดังนี้ สารคดีข่าวโทรทัศน์เรื่อง : พลังธรรม ที่โป่งคำของทีม เจอาร์ จูเนียร์ ภา ได้แก่ นายสัจจะ หาญต๊ะ นายวัชรพงษ์ เจริญผล นายชนัญธิดา พิมพ์เทศ สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เรื่อง ครูของมอร์แกน ของทีมสิงห์ขาว ได้แก่ นายธนาคาร ธนาเกียรติภิญโญ นายศรุต แก้วสุวรรณ นายไชยนันท์ ตันติวงศ์เลิศ สารคดีข่าวโทรทัศน์เรื่อง : ครูก่อร่างสร้างโอกาส ของทีม Better Together ได้แก่ นางสาวชนากานต์ วงศ์บรรเจิดแสง นายทัชชกร ขุนเมือง และนางสาวศิราภรณ์ สงวนสิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.