เด็กนิเทศฯ คว้ารางวัลชนะเลิศภาพถ่าย “โครงการพระราชดำริ”

นางสาวบุญชนก ฉายชูวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “โครงการพระราชดำริ” ระดับอุดมศึกษา/ ปวส. พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 13,000 บาท โดยมี พล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นผู้มอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

Leave a Reply

Your email address will not be published.