เด็กมนุษยศาสตร์ฯ ฉุดไม่อยู่อวดฝีมือไกลถึงสหรัฐอเมริกา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรกานต์ กฤติสิริกุล นางสาวชนาธิป ถาวรวงศานุวัตร นางสาวปัญจพร อินทรปาลิตและ MR. Gaurav Kesarwani นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
การจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร หลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้ผ่านการคัดเลือกและทดสอบการประกอบอาหาร จากเชฟ StanleyMiller ผู้บริหารจากโรงแรม 5 ดาว The Ritz – Carlton Key Biscayne ไมอามี่, ฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางไปฝึกงานเป็นเวลา 6 เดือน ณ The Ritz – Carlton Key Biscayne ไมอามี่, ฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

Leave a Reply

Your email address will not be published.