คว้า 4 รางวัล นวัตกรรมธุรกิจระดับประเทศ

ทีมนักศึกษาและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม คว้า 4 รางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ จากโครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “นวัตกรรมสู่ธุรกิจ Startup” ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ดังนี้

 • รางวัลดาวเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน “การพัฒนากระบวนการสำรองที่นั่งผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ”
  นางสาวณิชกุล บุญรักษ์
  นางสาวสุชาวดี หงส์สอ
  นางสาวอภิสรา เกื้อสกุล
  นายกรพัฒน์ พุ่มพึ่งพุฒ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน “ตู้เก็บรองเท้าดับกลิ่น”
  นางสาวชนิดา กลิ่นฟุ้ง
  นางสาวชนม์นิภา รัญจวน
  นางสาวพรทิพย์ ฐิติพันธ์รังสฤต
  นายฤทธิพร จาตุวรรณ์
 • รางวัลชมเชย ผลงาน “RecyFormer (แปลงร่างเหล็ก)”
  นายพงษ์ศักดิ์ ทองสุข
  นายปรีชาพล แก่นเพ็ชร
  นางสาวฐิติมา อาจภักดี
  นางสาวอรอุษา บัวบาน
  นางสาวกาญจนา บุญศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.