รางวัลพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

นายนาวาวีจ์ อนันตภัควัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ ตัวแทนจากชมรมปาฐกถา และโต้วาที ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดพูดพจนศิลป์ โครงการพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน จัดโดย รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับโล่พระราชทาน ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ฝึกซ้อมและควบคุมทีมโดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ เชื้ออินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมปาฐกถาและโต้วาที

Leave a Reply

Your email address will not be published.