ฟินเฟ่อร์ไปอีก…ฉีกทุกความคิดสร้างสรรค์ ชนะเลิศ!! แคมเปญโปรโมท ททท.

คุณนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัลให้แก่ ทีม The legend of Phuthai ชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท มีคะแนนรวมจากยอด Like & Share มาเป็นอันดับที่หนึ่ง จากผลงานคลิปวิดีโอในธีมที่มีชื่อว่า “มาดีเจ๋อ เมอคึดฮอด” จากการประกวดแข่งขันแคมเปญโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชน Outing trip และ CSR ในโครงการนำร่อง Talent Management ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน โดยลงพื้นที่หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไท บ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย

คณะนิเทศศาสตร์

  • • นางสาวธัญเรศ ขวัญทอง สาขาวิชาการโฆษณา
  • • นายวงศกร เชื้อนิล สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • • นางสาวนฤมล กูสนั่น สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • • นางสาวทอฝัน พรหมสาขันธ์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

  • • นายนันทฤทธิ์ ธรรมประชา
  • • นายจิราวัฒน์ ศิริโรจน์รัชฎา

คณะบริหารธุรกิจ

  • • นางสาวนรมน สุทธิอาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published.