select school

Know Alumni

คุณ นวนันท์ บำรุงพฤกษ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 32

การศึกษา

  • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2534
  • ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นที่ 32 สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2540

การทำงาน

  • ตั้งแต่ พ.ศ.2541 ดำรงตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว และพิธีกรข่าวบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

รางวัล / ทุนที่ได้รับ

  • รางวัลผู้รายงานข่าวบันเทิงดีเด่น (รางวัลเมขลา ประจำปี 2541)
  • ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโครงการ AFS ในประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติดีเด่นที่ถือได้ว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ

  • ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปสัมภาษณ์ดารา Hollywood ที่ประเทศสิงคโปร์
  • เป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแห่งอุซเบกิสถานในการประชุม ESCAP ครั้งที่ 50 ขององค์การสหประชาชาติ
  • ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2542

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

  • ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
  • ดีเจ คลื่น Eazy FM 105.5