select school

Know Alumni

เรืออากาศโทหญิง สราลีย์ ทุ่งทองคำ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 37

การศึกษา

 • มัธยมปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2539
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2544
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นที่ 37 ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2546

ผลงาน

 • เป็นนักกีฬาแบดมินตัน สังกัด/สโมสร ทหารอากาศ

พ.ศ.2545

 • WINNER ประเภทหญิงคู่ ในรายการ CHINESE TAIPEI OPEN 2002
 • SEMI-FINAL ประเภทคู่ผสม ในรายการ CHINESE TAIPEI OPEN 2002
 • RUNNER UP ประเภทหญิงคู่ ในรายการ INDONESIA OPEN 2002
 • เหรียญเงิน ประเภทคู่ผสม ในรายการ ASIAN GAEMS 2002 ครั้งที่ 14 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
 • เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง ในรายการ ASIAN GAMES 2002 ครั้งที่ 14 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
 • RUNNER UP ประเภทคู่ผสม ในรายการ JVC ASIAN BADMINTON CHAMPIONSHIP 2002 (ชิงแชมป์เอเซีย)
 • SEMI-FINAL ประเภทหญิงคู่ ในรายการ JVC ASIAN BADMINTON CHAMPIONSHIP 2002 (ชิงแชมป์เอเซีย)

พ.ศ.2546

 • SEMI-FINAL ประเภทคู่ผสม ในรายการ KOREA OPEN 2003
 • QUARTER-FINAL ประเภทหญิงคู่ ในรายการ KOREA OPEN 2003
 • SEMI-FINAL ประเภทคู่ผสม ในรายการ SINGAPORE OPEN 2003เหรียญทอง ประเภทคู่ผสม ในรายการ SEA GAMES 2003 ครั้งที่ 22 ณ เมืองโฮจิมินท์ฮานอย ประเทศเวียดนาม
 • เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง ในรายการ SEA GAMES 2003 ครั้งที่ 22 ณ เมืองโฮจิมินท์ฮานอย ประเทศเวียดนาม

พ.ศ.2547

 • RUNNER UP ประเภทคู่ผสม ในรายการ THAILAND OPEN 2004
 • RUNNER UP ประเภทคู่ผสม ในรายการ YONEX JAPAN OPEN 2004
 • RUNNER UP ประเภทคู่ผสม ในรายการ ASIAN BADMINTON
 • RUNNER UP ประเภทคู่ผสม ในรายการASIAN BADMINTON CHAMPIONSHIP 2004 (ชิงแชมป์เอเซีย)
 • เข้ารอบ 8 คู่สุดท้าย ประเภทหญิงคู่ ในรายการ OLYMPICGAMES 2004 ครั้งที่ 28 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

พ.ศ.2548

 • SEMI-FINAL ประเภทหญิงคู่ ในรายการ YONEX ALL ENGLAND 2005
 • SEMI-FINAL ประเภทคู่ผสม ในรายการ YONEX ALL ENGLAND 2005
 • WINNER ประเภทคู่ผสม ในรายการ YONEX JAPAN OPEN 2005
 • RUNNER UP ประเภทคู่ผสม ในรายการ SINGAPORE OPEN 2005
 • SEMI-FINAL ประเภทคู่ผสม ในรายการ WORLD CHAMPIONSHIP 2005
 • WINNER ประเภทคู่ผสม ในรายการ ASIAN BADMINTON CHAMPIONSHIP 2005
 • SEMI-FINAL ประเภทหญิงคู่ ในรายการ INDONESIA OPEN 2005

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • นายทหารปฏิบัติการด้านพลเรือน แผนกปฏิบัติการด้านพลเรือน กองกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ