select school

Know Alumni

คุณ ทวินันท์ คงคราญ

นิเทศศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21

การศึกษา

 • ปวช. บัญชี วิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นที่ 21
 • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

 • วงการบันเทิง (ถ่ายโฆษณา ภาพยนตร์ ร้องเพลง ประกวด ฯลฯ)
 • พิธีกร ผู้ประกาศข่าว
 • ผู้บรรยายพิเศษ คอลัมนิสต์
 • แสดงภาพยนต์ เรื่อง กองพันทหารใหม่ ปี พ.ศ.2528
 • ผู้ดำเนินการอภิปราย การประชุมวิชาการ 50 ปี กรมอนามัยในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ก้าวไปข้างหน้า เพื่อประชาสุขภาพดี ปี พ.ศ.2545
 • ผู้ประกาศในรายการ “สายตรงบันเทิง”
 • ร่วมในโครงการเสวนาภาพลักษณ์ของตำรวจ ระดับปฏิบัติงานในมุมมองประชาชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี พ.ศ.2548
 • เป็นวิทยากร โครงการสัมนามวลชน เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทจอมทัพไทย” จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ
 • เป็นวิทยากร บรรยายหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์
 • เป็นคณะกรรมการ การประกวดมิสทีน อินเตอร์เนชั่นแนลประจำปี พ.ศ.2547
 • วิทยากรพิเศษจากนิด้า และสถาบันการศึกษาของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวิชา “การนำเสนอแผนงาน” “การประชาสัมพันธ์” และ “การสื่อสารมวลชน”
 • ผู้ประกาศคำสั่งคณะ รสช. เมื่อปี พ.ศ.2535 และ คปค. เมื่อปี พ.ศ.2549
 • ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ศาลปกครอง พ.ศ.2549 – 2550
 • พิธีกรพิเศษสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีในรายการ “เปิดบ้านพิษณุโลก”

รางวัลทางสังคม

 • มิสยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ เอเชีย ประจำปี ค.ศ.1986 ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพไปร่วมประกวดกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการประกวดปีแรกที่มีการจัดขึ้น ซึ่งในปีนั้นเป็นปีสันติภาพโลกด้วย
 • มิสเอเชีย ประจำปี ค.ศ.1987 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2546 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5