select school

Know Alumni

พรชัย เวชากร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรเปี้ยนสแนคฟู้ด จำกัด
Managing Director European Snack Food Co., Ltd.

รุ่น 23 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2532
คณะบริหารธุรกิจ

“การสร้างความแตกต่างในตลาดเป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและความพอใจของผู้บริโภค”

การศึกษาจะให้แนวทางในการตัดสินใจในการทำงาน แต่สิ่งที่สำคัญคือการขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะโลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว