select school

Know Alumni

ธนา ไชยประสิทธิ์

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด
Executive Vice Chairman, Osotspa Co., Ltd.
หัวหน้าทัพนักกีฬาไทยโอลิมปิค 3 ปีซ้อน

รุ่น 12 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2521
คณะบริหารธุรกิจ

“การตั้งเป้าหมายไม่เพียงเพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่ต้องเพื่อคนอื่นด้วย”

ภาพความประทับใจสมัยเรียน เป็นสิ่งที่ยังอยู่ในใจผมไม่รู้ลืมการเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผมได้รู้จักกับผู้คนและประสบการณ์มากมายและนั่น…ทำให้ผมประสบความสำเร็จในวันนี้