select school

Know Alumni

สมใจ สุวรรณศุภพนา

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
Mayor of Phuket

รุ่น 11 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2520
คณะบริหารธุรกิจ

“ในเรื่องการทำงาน… ก็ต้องเข้าใจว่าบทบาทและหน้าที่ของเราคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับอะไร ปัญหามันอยู่ที่ไหน ส่วนใหญ่งานของพี่ก็เกี่ยวกับการบริการพี่น้องประชาชน ซึ่งดูแลพวกเขาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต”

งานของเรานั้น…มีมากมาย เราก็ต้องดูว่าเราจะทำงานไปในทางไหนถ้าอันไหนที่เราแก้ปัญหาได้ มันก็เหมือนกับเราก้าวหน้าไปอีกระดับนึงตามพระราชดำรัสของในหลวงที่ตัวพี่ยึดถือก็คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา