select school

Know Alumni

สันติ ลอรัชวี

กราฟิกดีไซเนอร์ แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
Graphic Designer, Practical Design Studio
อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย
Vice President, Thai Graphic Designer Association (ThaiGa)

รุ่น 28 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2537
คณะศิลปกรรมศาสตร์

“สำหรับงานออกแบบกราฟิกสิ่งสำคัญในการทำงานน่าจะอยู่ที่การทำงานของเราให้ make senses และ make different”

แน่นอน ทุกๆ คนล้วนออกแบบได้ เช่นเดียวกันกับทุกๆ คนล้วนร้องเพลงได้แต่…อาชีพนักออกแบบหรือนักร้องก็ไม่ได้เป็นกันได้ทุกคนซึ่งดูเหมือนจะกลายเป็นภาระอย่างหนึ่งของนักออกแบบว่าจะทำอย่างไร ให้เห็นความแตกต่างนั้น