select school

Know Alumni

ยุรี เกนสาคู

ศิลปิน
Artist

รุ่น 36 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2545
คณะศิลปกรรมศาสตร์

“การทำงานของเราคือการทำให้ดีที่สุดมีความสุข และสนุกกับมัน ไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ต้องทำให้เต็มที่ และก็สนุกไปกับมัน”

Painting มันก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันงานที่เราทำออกมาก็จะออกมาในรูปแบบการ์ตูนโดยสิ่งที่เราวาด…ก็จะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ในชีวิตประจำวัน