ผลงานนักศึกษา/รางวัล

รางวัลและผลงานของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน แสดงถึงพลังแห่งความสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดยั้ง เรียนรู้รอบด้าน เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปในวงการมืออาชีพ

 

ด้านการเงินและการลงทุน

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายธีรพงษ์ ตรีขจรเกียรติ สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายบัญชา สีหะวงษ์ สอบได้ใบอนุญาต Single License และ Derivatives License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายศิระ น้อมพิทักษ์เจริญ สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายขจรยศ ชมงาม สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นางสาวขนิษฐา สุขขี สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายสุทธิพรรณ เกตุดี สอบได้ใบอนุญาต Single License และ Derivatives License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นางสาวชัญญานุช พงศ์เจริญพิทย์ สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายปิยชนน์ อาวะกุลพาณิชย์ สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

ด้านความเป็นผู้ประกอบการ

รางวัล จากการแข่งขันกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

นายวัชรินทร์ หัตถวิก (ร่วมกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ) ได้รับ 3 รางวัล จากการแข่งขันกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 2557 ได้แก่

  • 1. รางวัลโครงการดีเด่นระดับประเทศรองชนะเลิศอันดับสอง
  • 2. รางวัลการนำเสนอโครงการดีเด่นชนะเลิศ
  • 3. รางวัลรองชนะเลิศ บูธดีเด่น

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ

นายชานนท์ กระสินธิ์ (เรียนจบปีการศึกษา 2555) ได้รับ รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ จากโครงการ OSOTSPA TALENT CAMP รุ่นที่ 5 ในปี 2555

 

ด้านวิชาการ

รางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

นายธนวัฒน์ อาจสิริวัฒนา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ของกระทรวงการคลัง ในปี 2555