ผลงานนักศึกษา

Young Affluent Professional Program

นายชัยวัฒน์ แก่นจันทร์ นางสาวเกล็ดกนก จำนงกิจ และนางสาวศิริกมล วุฒิศิรินุกูล นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ได้รับการคัดเลือกจากทั่วทั้งประเทศให้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างผู้แนะนำการลงทุน Young Affluent Professional Program (YAP) โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License) อีกทั้งได้รับโอกาสจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (SCB) ให้เข้าร่วมทำงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

นับเป็นการโชว์ศักยภาพของเด็กเศรษฐศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งการันตีได้ว่าจบไปมีงานทำแน่นอน !!

 BACK