ผลงานนักศึกษา/รางวัล

INTERNATIONAL FILM FESTIVALS/AWARDS (เทศกาล/รางวัลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ)
No. Title (ชื่อผลงาน) Creator’s Name (ชื่อผู้สร้าง) Date of Production (เดือน/ปีที่สร้าง) Title of Festivals and Awards (ชื่อเทศกาล/รางวัล) Type/Category of Awards (ประเภทรางวัล) Country (ประเทศที่จัด) Date of Festivals and Awards (เดือน/ปีที่จัดเทศกาล/ได้รับรางวัล)
1. ภาพยนตร์สั้น “แพรว” พัชร เอี่ยมตระกูล N/A เทศกาลภาพยนตร์ 3rd Singapore Independent Documentary Film Festival 2009 ได้รับคัดเลือกฉาย สิงคโปร์ ฉายเมื่อ 16 มี.ค. 2552
2. ภาพพยนตร์สารนิพนธ์ “ร่มเกล้า (1428)” อรรถวิศิษฐ์ หัสดินทร ณ อยุธยา 2557 เทศกาล The First Asia International Youth Short Film Festival 2015 ได้รับคัดเลือกเข้าฉายและประกวดสาย Official Selection เมืองหางโจว สาธารณรัฐ ประชาชนจีน 2558
เทศกาลภาพยนตร์ shnit International Shortfilmfestival 2015, Bangkok Playground ได้รับคัดเลือกเข้าฉายและประกวดสาย Thai National Competition ไทย ต.ค. 2558
เทศกาล Great Lakes International Film Festival 2015 ได้รับคัดเลือกเข้าฉายและประกวดสาย Official Selection สหรัฐอเมริกา 2558/td>
3. ภาพยนตร์สั้น “กาลครั้งหนึ่ง ณ ทุ่งหญ้าหลุม” ณัฐภัทร ไกรตรวจพล N/A เทศกาลภาพยนตร์ shnit International Shortfilmfestival 2015, Bangkok Playground ได้รับคัดเลือกเข้าฉายและประกวด Thai National Competition ไทย ต.ค. 2558
4. ภาพยนตร์สั้น “ส่วนที่หายไป” (My Grandfather Photobook) ณัฐพล รักขธรรม และพัฒนะ ไพบูลย์ N/A เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 14th Festival Film Dokumenter ได้รับคัดเลือกเข้าฉาย อินโดนีเซีย 2558
NATIONAL FILM FESTIVALS/AWARDS (เทศกาล/รางวัลภาพยนตร์ระดับชาติ)
No. Title (ชื่อผลงาน) Creator’s Name (ชื่อผู้สร้าง) Date of Production (เดือน/ปีที่สร้าง) Title of Festivals and Awards (ชื่อเทศกาล/รางวัล) Type/Category of Awards (ประเภทรางวัล) Date of Festivals and Awards (เดือน/ปีที่จัดเทศกาล/ได้รับรางวัล)
1. ภาพยนตร์สั้น “เวลา…รัก” ขนิษฐา ขวัญอยู่ N/A เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 12 โดยมูลนิธิหนังไทย เข้าชิงรางวัลช้างเผือก 14 ก.ย. 2551
2. ภาพยนตร์สั้น “แพรว” พัชร เอี่ยมตระกูล N/A เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 12 โดยมูลนิธิหนังไทย ได้รับรางวัลชมเชย สาขาดุ๊ก (ภาพยนตร์สารคดี) 14 ก.ย. 2551
3. ภาพยนตร์สั้น “หนังและกรรไกรในวันที่ 4 เมษา” ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล 2551 เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 12 โดยมูลนิธิหนังไทย ได้รับรางวัลวิจิตรมาตรา 14 ก.ย. 2551
4. ภาพยนตร์สั้น “Seduction Lullaby” ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล 2552 เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 13 โดยมูลนิธิหนังไทย เข้าชิงรางวัลช้างเผือก 25 ส.ค. 2552
5. ภาพยนตร์สั้น “It’s Hard to Say How I Love You, Captain Hook” ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล 2553 เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 14 โดยมูลนิธิหนังไทย ได้รับรางวัลชมเชย สาขาช้างเผือก 5 ก.ย. 2553
6. ภาพยนตร์สั้น “มดลูกในตู้ปลา” ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล 2554 เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 15 โดยมูลนิธิหนังไทย เข้าชิงรางวัลช้างเผือก 28 ส.ค. 2554
7. ภาพยนตร์สั้น “เกรียนไทยไฟท์ซอมบี้” ศิลา จิระสมบัติ N/A เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18 โดยมูลนิธิหนังไทย เข้าชิงรางวัลช้างเผือก 7 ก.ย. 2557
8. ภาพพยนตร์สารนิพนธ์ “ร่มเกล้า (1428)” อรรถวิศิษฐ์ หัสดินทร ณ อยุธยา N/A เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18 โดยมูลนิธิหนังไทย ได้รับคัดเลือกฉายโปรแกรม Digital Forum 7 ก.ย. 2557
9. ภาพยนตร์สั้น “ส่วนที่หายไป” (My Grandfather Photobook) ณัฐพล รักขธรรม และ พัฒนะ ไพบูลย์ N/A เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19โดยมูลนิธิหนังไทย เข้าชิงสาขาดุ๊ก (ภาพยนตร์สารคดี) 23 ส.ค. 2558
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 โดยมูลนิธิหนังไทย ได้รับรางวัลวิจิตรมาตรา 23 ส.ค. 2558
10. ภาพยนตร์สั้น “สายน้ำกับกาลเวลา” (Be-Loved) ณัฐชัย จิระอานนท์ N/A เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 โดยมูลนิธิหนังไทย เข้าชิงรางวัลช้างเผือก 23 ส.ค. 2558
THE CONTEST HOSTED OR ORGANIZED BY INTERNATIONAL INDEPENDENT ORGANIZATION (การประกวดโดยองค์กรเอกชนต่างประเทศ)
No. Title (ชื่อผลงาน) Creator’s Name (ชื่อผู้สร้าง) Date of Production (เดือน/ปีที่สร้าง) Title of Festivals and Awards (ชื่อเทศกาล/รางวัล) Type/Category of Awards (ประเภทรางวัล) Country (ประเทศที่จัด) Date of Festivals and Awards (เดือน/ปีที่จัดเทศกาล/ได้รับรางวัล)
1. ณภัทร ตั้งสง่า โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านภาพยนตร์ระดับเอเชีย FLY x RE : J Workshop for ASEAN – ROK FILM LEADERS INCUBATOR
โดยได้รับการสนับสนุนจาก Screen Authority Sapporo และหน่วยงานรัฐของประเทศญี่ปุ่น Busan Film Commission จากประเทศเกาหลี และ Asian Film Commissions Network (AFCNet)
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ เมืองซัปโปโรญี่ปุ่น 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 2557
2. ผลงานโฆษณาเรื่อง “GATSBY The Life Saver ” เอลิซ่า เปียง N/A โครงการ 10th GATSBY Student CM Awardsโดย บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น The Audience Award ญี่ปุ่น 30 ม.ค. 2559
โครงการ 10th GATSBY Student CM Awardsโดย บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น The Standard CM Category Award ญี่ปุ่น 30 ม.ค.2559
THE CONTEST HOSTED OR ORGANIZED BY LOCAL INDEPENDENT ORGANIZATION (การประกวดโดยองค์กรเอกชนในประเทศ)
No. Title (ชื่อผลงาน) Creator’s Name (ชื่อผู้สร้าง) Date of Production (เดือน/ปีที่สร้าง) Title of Festivals and Awards (ชื่อเทศกาล/รางวัล) Type/Category of Awards (ประเภทรางวัล) Date of Festivals and Awards (เดือน/ปีที่จัดเทศกาล/ได้รับรางวัล)
1. ภาพยนตร์สั้น “ปลายรางรถไฟ” อานันท์ รอดประเสริฐ N/A โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “ในความผูกพันของฉันกับรถไฟไทย” จัดโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม และบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 30 มิ.ย. 2555
2. ภาพยนตร์สั้น “หนูน้อยจริงจัง” ไวรินทร์ ม้าทอง N/A โครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรม หัวข้อ “108 เรื่องราวความยุติธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 11 ก.ค. 2555
3. ภาพยนตร์สั้น “Good Insurance” ณภัทร ตั้งสง่า N/A การประกวดสารคดีสั้นในหัวข้อ”การประกันภัยรถภาคบังคับ”จัดโดยสำนักงาน คปภ ได้รับรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม 3 ก.ย. 2555
4. ภาพยนตร์สั้น “The Battle” ไท ประดิษฐเกษร N/A โครงการ Young Thai Artist Award 2012 โดยมูลนิธิเอสซีจี ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ม.ค. 2556
5. ภาพยนตร์สั้น “There is no space for me พื้นที่จำกัดความ” อนุสรณ์ สร้อยสงิม N/A โครงการประกวดหนังน่าจะแบนโดย iLaw ร่วมกับ นิตยสารไบโอสโคป และเครือข่ายคนดูหนัง ได้รับรางวัล ภาพยนตร์เข้าตากรรมการ 7 ก.ย. 2556
6. ภาพยนตร์สั้น “น้ำฝน” ภูวฤทธิ์ พัวไพโรจน์ N/A โครงการ Pantip Young Filmmakersจัดโดยพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า รางวัลชนะเลิศ ก.ค. 2553
7. ภาพยนตร์สั้น “Hacker” ภูวฤทธิ์ พัวไพโรจน์ N/A โครงการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รางวัลรองชนะเลิศ N/A
8. ภาพยนตร์สั้น “ ไชโย “ ชนาธิป วงศ์พลตรี N/A โครงการประกวดหนังน่าจะแบนโดย iLaw ร่วมกับ นิตยสารไบโอสโคป และเครือข่ายคนดูหนัง ได้รับรางวัลขวัญใจคนรักหนัง 7 ก.ย. 2556
9. ภาพยนตร์สั้น “ส่วนที่หายไป” (My Grandfather Photobook) ณัฐพล รักขธรรม และ พัฒนะ ไพบูลย์ N/A รางวัลยุวศิลปินไทย 2558 (Young Thai Artist Award 2015) สาขาภาพยนตร์ โดยมูลนิธิเอสซีจี ผ่านการคัดเลือก 2558
10. Viral Clip “ฮาวทูเท่อย่างไทย” ปัญญา ชู และสมาชิกทีม Daddy Por พ.ค./2559 โครงการ Young Muse Project#๖ จัดโดย Museum Siam และ a day ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 40,000 บาท 15 มิ.ย. 2559
THE CONTEST HOSTED OR ORGANIZED BY LOCAL INDEPENDENT ORGANIZATION (การประกวดโดยองค์กรเอกชนในประเทศ)
No. Title (ชื่อผลงาน) Creator’s Name (ชื่อผู้สร้าง) Date of Production (เดือน/ปีที่สร้าง) Title of Festivals and Awards (ชื่อเทศกาล/รางวัล) Type/Category of Awards (ประเภทรางวัล) Date of Festivals and Awards (เดือน/ปีที่จัดเทศกาล/ได้รับรางวัล)
1. ภาพยนตร์สั้น “Love You if Me Dare” พิชญะ ไชยดี N/A รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 16 จัดโดยสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ภาพยนตร์นักเรียน 2550

 

 

Monkey and Banana

Monkey and Banana สมาชิกในทีม ได้แก่ นายวัฒนา นิธิสิริมงคล นางสาวอภิวันทน์ จรินยากุลวัฒน์ และนายณัฐพงศ์ ประศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน Terminal 13 ในโครงการประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษา Doc Alert ปีที่ 1 ในหัวข้อ “คุณอยากบอกอะไรกับประเทศไทย”

 

CAT FILM

นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานที่มีชื่อว่า “ฉันบ้าฉันฝัน” ในการประกวดหนังสั้นปั้นผู้กำกับหน้าใหม่ “Krungsri Cat film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง” พร้อมรับทุนการศึกษา 50,000 บาท โล่รางวัลและประกาศนียบัตร ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม

 

โครงการ…And Action Asia ครั้งที่ 3 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ…And Action Asia ครั้งที่ 3 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเปิดประสบการณ์เข้าร่วมเวิร์คชอปการทำหนังสั้นในระดับอินเตอร์เนชันแนล ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นายศุภกิจ สอนสี นายติณห์ ชนะบางแก้ว นายอรรถวุฒิ อินทกูล โดยมี อาจารย์นันทณัฐ ดวงธิสาร เป็นที่ปรึกษาโครงการโดยภาพยนตร์สั้นเรื่อง Taste of Life กำกับโดย นายอรรถวุฒิ อินทกูล ได้รับรางวัล Best Movie จากโครงการ …And Action Asia ครั้งที่ 3

 

ภาพยนตร์สั้น “ร่มเกล้า” (1428) โดย นายอรรถวิศิษฐ์ หัสดินทร ณ อยุธยา
1. ได้รับคัดเลือกเข้าฉายและประกวดสาย Official Selection ในเทศกาล The First Asia International
Youth Short Film Festival 2015 <br>
2.ได้รับคัดเลือกฉายและประกวดสาย Thai National Competition เทศกาลภาพยนตร์shnit International Shortfilmfestival 2015, <br>
3. ได้รับคัดเลือกฉายและประกวดสาย Official Selection ในเทศกาล Great Lakes International Film Festival 2015

ภาพยนตร์สั้น “ส่วนที่หายไป”(My Grandfather Photobook) โดยนายณัฐพล รักขธรรม และนายพัฒนะ ไพบูลย

1. เข้าชิงรางวัลดุ๊ก(ภาพยนตร์สารคดี) เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 จัดโดยมูลนิธิหนังไทย
2. ได้รับรางวัลวิจิตรมาตรา เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 จัดโดยมูลนิธิหนังไทย

ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ
“วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี”
จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งผลงานนี้จะถูกนำไปเผยแพร่ ณ คูหาประเทศไทย
ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ปี 2558

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านภาพยนตร์ระดับเอเชีย
FLY x RE : J Workshop for ASEAN – ROK FILM LEADERS INCUBATOR

โดยมีการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจาก 14 ประเทศ ประเทศละไม่เกิน 2 คน ไปเข้าร่วมกิจกรรม Workshop
แลกเปลี่ยนความคิดและกำหนดบทบาทขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ระดับ นานาชาติ จัดโดย Busan Film Commission จากประเทศเกาหลี และ Asian
Film Commissions Network (AFCNet) ที่เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ชนะเลิศ (ระดับนักศึกษา) Gold Award
ในการประกวดภาพยนตร์ ความยาว 90 นาที หัวข้อ​ “ขอบคุณประเทศไทย”
ในโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 4
ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณแห่งความสามัคคี”

รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” ผลิตหนังสั้นรณรงค์ลดปัญหารถติด มลพิษ และอันตรายบนท้องถนน
จากผลงานชื่อ “LIFT” โครงการจักรยานกลางเมือง ของมูลนิธิโลกสีเขียว
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศ และชมเชย ในการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ
งานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เด็กไทยกับไอที ปี 3 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย