โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • ผู้กำกับภาพยนตร์
 • ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์
 • ผู้เขียนบทภาพยนตร์
 • ผู้อำนวยการสร้าง
 • ผู้กำกับศิลป์
 • ผู้ออกแบบและควบคุมศิลป์
 • ผู้กำกับภาพ
 • ช่างภาพ
 • ผู้ลำดับภาพ
 • ผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษต่างๆ
 • ผู้ออกแบบเสียง
 • ผู้บันทึกและออกแบบเสียง
 • นักแสดง
 • ผู้ฝึกสอนการแสดง
 • นักเขียนและวิจารณ์ภาพยนตร์
 • นักวิชาการด้านภาพยนตร์

I

I