โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • ผู้ออกแบบแนวคิด
 • ผู้สร้างผลพิเศษทางภาพ
 • ผู้ออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
 • ผู้สร้างตัวละครแอนิเมชัน
 • ผู้ออกแบบคาแรคเตอร์
 • ผู้เขียนสตอรี่บอร์ด
 • นักออกแบบจำลอง
 • ผู้ควบคุมการผลิตงานแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค
 • ผู้บริหารลิขสิทธิ์
 • ช่างภาพ
 • ผู้ออกแบบเสียง
 • ผู้ผสมเสียง
 • ผู้บันทึกเสียง
 • ผู้ผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล