ผลงานอาจารย์

อาจารย์ฐิติพันธ์ มหากิจกำพล

ผลงานที่โดดเด่น

  • POST-PRODUCTION SUPERVISOR – ภาพยนตร์สั้น “ณ กระบี่”
  • EDITOR – ภาพยนตร์ อาบัติ
  • POST-PRODUCTION CO-ORDINATOR – U-PRINCE SERIES
  • ที่ปรึกษา – ทีมเขียนบท “นักเล่าเรื่อง”

 BACK