ผลงานอาจารย์

อาจารย์นันทณัฐ ดวงธิสาร

ผลงานที่โดดเด่น

ผู้กำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง The Serpen’s Song (พ.ศ. 2560)

ผู้กำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Beast (พ.ศ. 2559)

International Short Film Competition, The 12th Fantaspoa International Fantastic Film Festival

International Short Film Competition, The 15th Asian Film Festival of Dallas

ผู้กำกับภายนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Woman i (พ.ศ. 2553)

Orizzonti Film Competition, The 67th Venice Film Festival

International Short Film Competition, The 24th Leeds International Film Festival

Short waves, The 9th World Film Festival of Bangkok

Silver Award, The 2th Bangkok International Student Film Festival

 BACK