ผลงานนักศึกษา

Intensive Film Production Workshop

Vancouver Film School (VFS) สถาบันชั้นนำของโลกด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ การผลิตแอนิเมชัน Visual Effects ตลอดจนงานดิจิทัลดีไซน์ต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง Plot เรื่อง วิธีการคิดให้เป็นเรี่อง และการเป็น storyteller ที่ดี โดยทีมคณาจารย์จาก VFS ได้แก่ Mr.Michael Baser, Head of Department, Writing for Film and Television at Vancouver Film School. Mr. Bob Woolsey, an independent writer, director, producer and an instructor at Vancouver Film School and Mr.Rodger Cove, Instructor of Writing for Film and Television at Vancouver Film School.

 BACK