คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์


บรรยากาศการเรียนรู้

ปลุกทุกจินตนาการให้โลดแล่นผ่านโลกดิจิทัลและภาพยนตร์
เน้นการเรียนกับมืออาชีพตัวจริง ประสบการณ์จริงมาตรฐานอุตสาหกรรม


อาจารย์จบตรง เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ผู้สอนจากวงการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเชื่อมต่ออุตสาหกรรม

ผลงานและกิจกรรม
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอุตสาหกรรม
ทักษะสำหรับอนาคต