อาจารย์แนะแนว

แม้หลายคนจะมองข้ามความสำคัญอาจารย์แนะแนวแต่แท้จริงแล้วอาจารย์แนะแนวมีส่วนสำคัญในการเลือกเรียนต่อของเยาวชนอย่างมาก

หลายครั้งอาจารย์อาจมีความสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรและแนวทางของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมเปิดบ้านให้ท่านเข้าชมและสอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายๆ เพียงแค่กรอกรายละเอียดด้านล่างเราหวังว่าท่านจะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศ อุปกรณ์การเรียนทันสมัย สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ส่งต่อไปยังเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

บริการแนะแนว

ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านการเรียน

แนะนำการเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

แนะนำอาชีพและข้อมูลสมัครงาน

ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและการใช้ชีวิต

ติดต่อครูแนะแนวได้ที่

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 8 ชั้น 1 โทร 02350-3500 ต่อ 1561-2

วิทยาเขตรังสิตอาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 105 โทร 02902-0299 ต่อ 2561-2

E-mail : counseling@bu.ac.th