บริการแนะแนว

ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านการเรียน

แนะนำการเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

แนะนำอาชีพและข้อมูลสมัครงาน

ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและการใช้ชีวิต

ติดต่อบริการแนะแนวได้ที่

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 8 ชั้น 1 โทร 02350-3500 ต่อ 1561-2

วิทยาเขตรังสิตอาคาร A6 ชั้น 1 โทร 02902-0299 ต่อ 2561-2

E-mail : counseling@bu.ac.th