เปิดบ้านสอนน้องกับบางกอกแอร์เวย์ส

ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคุณวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ส่วนขาย และคุณต่อตระก ...
Read More
BU Sports Days 2018

BU Sports Days 2018

กองเชียร์เตรียมพร้อม นักกีฬาเข้าประจำที่ BU Sports Days 2018 เริ่มแล้ว โดยมี ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และคุณอัลเลน ซู ผู้จัดการอาวุโสด้านพันธมิตรธุรกิจเกม ...
Read More

อัพสกิลพัฒนาเกมกับกูรูมืออาชีพโดยตรง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ จัดอบรมโครงการ Games and Interactive Media Workshop 2018 โดยมีวิทยากรพิเศษ Asst. Prof. Dr. Hongsik Pak จาก Dongseo University ผู้เชี่ยวชาญใ ...
Read More

เปิดบ้านสอนน้องกับบางกอกแอร์เวย์ส

ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคุณวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ส่วนขาย และคุณต่อตระก ...
Read More
BU Sports Days 2018

BU Sports Days 2018

กองเชียร์เตรียมพร้อม นักกีฬาเข้าประจำที่ BU Sports Days 2018 เริ่มแล้ว โดยมี ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และคุณอัลเลน ซู ผู้จัดการอาวุโสด้านพันธมิตรธุรกิจเกม ...
Read More

อัพสกิลพัฒนาเกมกับกูรูมืออาชีพโดยตรง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ จัดอบรมโครงการ Games and Interactive Media Workshop 2018 โดยมีวิทยากรพิเศษ Asst. Prof. Dr. Hongsik Pak จาก Dongseo University ผู้เชี่ยวชาญใ ...
Read More

BU SHINNING STARS

เด็กนิเทศฯ ยกก๊วน คว้าชนะเลิศคลิปสั้นโดนใจ "Hiso Show nolimit Search"

น.ส.ชยาภรณ์ ใสกระจ่าง น.ส.ศิริญาภัคณ์ มีสมบัติประเสริฐ น.ส.ศิขริน โพธิ์บุญ น.ส.อคิราภ์ อินทรนาม และน ...
Read More

ธนภณ อินทร์ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์

นายธนภณ อินทร์ทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์นักเรียนชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประ ...
Read More

test university news01

test university news01 ...
Read More