ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถระบุข้อความในช่องด้านล่างนี้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( Bangkok University )

เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110
โทร     0 2350 3500-99
แฟ็กซ์ 0 2240 1516
อีเมล info@bu.ac.th

รับสมัครนักศึกษา 0 2249 5132-6 (สายตรง)
0 2350 3500 (ต่อ 1582-1588, 1609-1610)

วิทยาเขตรังสิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( Bangkok University )

เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 0 2902 0250-99
แฟ็กซ์ 0 2516 8553
อีเมล info@bu.ac.th

รับสมัครนักศึกษา

0 2902 0299 (กด 1)