งานที่ปรึกษา

CEDI ในความร่วมมือกับ BABSON COLLEGE ได้ทุ่มเทพัฒนาและออกแบบหลักสูตรด้านผู้ ประกอบการจากการวิจัยกอปรกับประสบการณ์ความรู้โดยเหล่ามังกรธุรกิจ พร้อมบริการให้คำปรึกษาการสืบทอดธุรกิจ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมอบขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิผลสูงสุด