กรุงเทพโพลล์

เพราะเราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ เรามีงานวิจัยสะท้อนศักยภาพและความเข้มแข็งด้านวิชาการ ที่นำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการได้จริง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) หรือ Bangkok University Research Center (Bangkok Poll) ผลิตงานวิจัยในรูปแบบของผลสำรวจโพลล์ครอบคลุมประเด็นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอย่างนักเศรษฐศาสตร์ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ รวมกว่า 600 เรื่อง มาตั้งแต่ .. 2537

นอกจากนี้ ยังให้บริการวิจัยที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมจรรยากับหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อข้อมูลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป