ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

ผลงานของนักศึกษา / อธิบาย     

รางวัลชนะเลิศ The Greatest GATSBY Award  จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนผลงานโฆษณาเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ชิ้นจาก 7 ประเทศ ณ Harajuku Quest Hall และได้รับเชิญเข้าร่วมงานAsia Pacific Advertising Festival (FESAD 2014)  รวมทั้งภาพยนตร์โฆษณาที่ชนะการประกวดจะได้ออกอากาศในโปรแกรมทางโทรทัศน์ทั่วประเทศญี่ปุ่น

        นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้า 9 รางวัล จากงาน สคบ. อะวอร์ด ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมธุรกิจการโฆษณาให้ผลิตงานโฆษณาในลักษณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

        นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ  1 ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการประกวดการผลิตสปอตโทรทัศน์ รณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง “พลังเสียง คนรุ่นใหม่” ประจำปี 2554 จากผลงานเรื่อง กากบาท ที่จัดโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลจากแคมเปญดีๆ ดัชมิลล์4 in 1 ซึ่งจัดประกวด คลิปสุดขีด ชีวิตสุดทีน

มีไอเดีย มีความสามารถ ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวม 200,000 บาท โดยมีผศ.ทัศไนย  สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการผลิตโฆษณาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา ADV 313 COPYWRITING (การเขียนข้อความโฆษณา) การประกวดในครั้งนี้ เด็กคณะนิเทศศาสตร์สามารถคว้ามาได้ 2 รางวัล ดังต่อไปนี้

        รางวัลชนะเลิศ: ชื่อผลงาน”วัยรุ่นใช้ชีวิตสุด อย่าหยุดถ้า” นายณัฏฐพล  ศิริเลิศสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท