ที่อยู่ติดต่อ แผนที่

คณะนิเทศศาสตร์

กลุ่มอาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์

อาคาร C1 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02 902 0299 ต่อ 2650, 2399

โทรสาร: 02 516 6118