ศิษย์เก่า

คุณศรีริต้า เจนเซ่น

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
ดารา/นักแสดง

คุณขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
ดารา/นักแสดง

คุณ ทวินันท์ คงคราญ

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นที่ 21

คุณ ดนัย ดีโรจนวงศ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
นิเทศศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 24

คุณรัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา

ล็อบบี้ยิสต์อิสระ

คุณปิยะรัตน์ เทศดนตรี

นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต ปี 2532

หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7