อัลบั้มภาพห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ (Journalism Laboratories)

ประกอบด้วยสตูดิโอข่าว ห้องปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ และห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ออนไลน์ โดยสตูดิโอข่าวยุคใหม่ใช้สำหรับผลิตรายการข่าวทางโทรทัศน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงของงานข่าวทางโทรทัศน์ทุกขั้นตอนภายใต้คำแนะนำจากมืออาชีพตัวจริงในวงการข่าว ห้องปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ใช้สำหรับให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสารในชื่อ “บ้านกล้วย” เพื่อนำเสนอข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยนอกจากนี้ยังใช้ในงานปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ เพื่องานประชาสัมพันธ์อีกด้วย และในส่วนของห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ออนไลน์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ข่าวได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

สตูดิโอข่าว

สตูดิโอข่าวแห่งอนาคต โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการในการผลิตรายการข่าวทางโทรทัศน์ ทั้งการคิดประเด็น ถ่ายทำ ตัดต่อ รวมถึงการสร้างสรรค์กราฟิกประกอบรายการข่าว ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าว เพื่อนำเสนองานข่าวสู่ภายนอก