โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์
 • ผู้ประกาศข่าว
 • บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
 • บรรณาธิการสำนักพิมพ์
 • บรรณาธิการข่าวประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์
 • บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์
 • คอลัมนิสต์
 • นักเขียนอิสระหรือบรรณาธิการ
 • พิสูจน์อักษร
 • ช่างภาพหนังสือพิมพ์นิตยสาร
 • กราฟิกดีไซเนอร์
 • สไตลิสต์
 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อ
 • นักพากย์กีฬา
 • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • บล็อคเกอร์
 • นักรีวิวสินค้า รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว รีวิวอาหาร